යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉදිකරන ලද නව පන්ති කාමර ගොඩනැඟිල්ල සහ ශ්‍රවණාගාරය ජනපති අතින් සිසු අයිතියට

යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉදිකරන ලද නව පන්ති කාමර ගොඩනැඟිල්ල සහ ශ්‍රවණාගාරය ජනපති අතින් සිසු අයිතියට

යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉදිකරන ලද නව පන්ති කාමර ගොඩනැඟිල්ල සහ ශ්‍රවණාගාරය ඊයේ (30) ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිසු අයිතියට පැවරිණි.

විද්‍යාලය වෙත ගිය ජනාධිපතිතුමා හින්දු චාරිත්‍රානුකූලව පිළිගනු ලැබීය.

නව පන්තිකාමර ගොඩනැඟිල්ල සිසු අයිතියට පවරාදුන් ජනාධිපතිතුමා සිසු දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිරික්ෂණය කිරීමට ද එක් වූ අතර අනතුරුව සිසු දරුවන්ගේ සුවදුක් විමසමින් මහත් සෙනෙහසින් යුතුව කථා බහක නිරත විය.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන් මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිවරු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Share This Post

NEW