අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පියාණන්ගේ දේහයට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ආදරණීය පියාණන් වන අභාවප්‍රාප්ත නිහාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අද (08) අවසන් ගෞරව දැක්වීය.

වත්තල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේහය තැන්පත් කර ඇති නිවසට අද දහවල් ගිය ජනාධිපතිතුමා දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වූ අතර අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු පවුලේ ඥාතීන් වෙත සිය සාතිශය සංවේගය පළ කළේය.

Share This Post

NEW