චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ පියාණන්ගේ දේහයට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ පියාණන්ගේ දේහයට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

හිටපු අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ පියාණන් වන අභාවප්‍රාප්ත අධිනීතිඥ ඩී.ඩී. වීරක්කොඩි මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවසන් ගෞරව දැක්වීය.

ඒ මහතාගේ දේහය තැන්පත් කර ඇති ගාල්ල, හපුගල නිවසට අද (17) පෙරවරුවේ ගිය ජනාධිපතිතුමා දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වූ අතර චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා ඇතුථ පවුලේ ඥාතීන් වෙත සිය සාතිශය සංවේගය පළ කළේය.

Share This Post

NEW