තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ‍්‍රී ලංකා නියෝජිතවරයා පවසයි.

තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ‍්‍රී ලංකා නියෝජිතවරයා පවසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනෙහි ශ‍්‍රී ලංකා නියෝජිත Robert Juhkam මහතා අද (22) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමු විය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් දැනට මෙරට කි‍්‍රයාත්මක කෙරෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව මෙහිදී නියෝජිතවරයා ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කළ අතර, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධන ප‍්‍රමුඛතාවන්ට අනුකූලව තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමෙහිලා ශ‍්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බවට ද ජනාධිපතිතුමා වෙත සහතික විය.

 

Share This Post

NEW