දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සහ ජනපති අතර හමුවක්

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සහ ජනපති අතර හමුවක්

වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සහ ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතර හමුවක් අද (07) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

මෙහි දී ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නේ පොදු මහජනතාව අපහසුතාවයට පත් නොවන අයුරින් තම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සියලු වෘත්තිකයන්ගේ වගකීම බවයි.

වැඩ වර්ජනය අවසන් කරන ලෙස මෙහි දී දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්ට දැනුම් දුන් ජනාධිපතිතුමා, ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබඳ සලකා බලමින් ඒවාට ලබාදිය හැකි විසඳුම් ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයා ලෙස තම මැදහත්වීම සිදුකරන බව ද කියා සිටියේ ය.

ඕනෑම ගැටලුවකට සාකච්ඡා මඟින් විසඳුම් ලබාගත හැකි අතර කිසිඳු අවස්ථාවක පොදු මහ ජනතාව පීඩාවට පත් නොකළ යුතු බව ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ ය.

Share This Post

NEW