නව රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

නව රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්  ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පි‍්‍රයංකර ජයරත්න මහතා අද (21) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.

එමෙන්ම බුද්ධ ශාසන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස සාරතී දුෂ්මන්ත මිත‍්‍රපාල මහතා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.
සාරතී දුෂ්මන්ත මිත‍්‍රපාල මහතා දැනට අධිකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කරනු ලබයි.

 

Share This Post

NEW