“ප්‍රේමචන්ද්‍ර දිසානායක අධ්‍යාපන හා සමාජ සම්ප්‍රාදනය” කෘතියේ පිටපතක් ජනපතිට පිළිගන්වයි

“ප්‍රේමචන්ද්‍ර දිසානායක අධ්‍යාපන හා සමාජ සම්ප්‍රාදනය” කෘතියේ පිටපතක් ජනපතිට පිළිගන්වයි

කුලියාපිටිය මැදි විදුහලේ විශිෂ්ට ආදි ශිෂ්‍යයකු වන සහ එම විදුහලේ වසර 16ක් පුරා විදුහල්පතිවරයාව කටයුතු කළ ප්‍රේමචන්ද්‍ර දිසානායක මහතා පිළිබද සැකැසුණු ප්‍රේමචන්ද්‍ර දිසානායක අධ්‍යාපන හා සමාජ සම්ප්‍රදානය කෘතියේ පිටපතක් ප්‍රේමචන්ද්‍ර දිසානායක මහතා විසින් පසුගියදා ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

පන්හිඳ – ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ. අබේසිංහ නිවහන සමාරම්භක අවස්ථාවට පසුගියදා ජනාධිපතිතුමා එක් වූ අවස්ථාවේ දී කෘතිය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුණු අතර කලාකීර්ති ආචාර්ය අධිනීතිඥ ඩබ්ලිව්. ඒ. අබේසිංහ සූරීන් සහ කෘතිය සම්පාදනය කළ මහාචාර්ය ජිනදාස දනන්සුරිය වියත් ලේඛක කරුණාතිලක හදුන්පතිරණ යන මහත්වරුන් ද සවතී දිසානායක මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Share This Post

NEW