වගා සංග‍්‍රාම සතියේ පශු සම්පත් දිනය පේරාදෙණිය පැළෑටි හා ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී

දේශගුණික විපර්යාස හමුවේ අභියෝගයට ලක් වූ ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන නව ජවයකින් ඉදිරියට ගෙනයාම අරමුණු කොට ඇරඹි ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග‍්‍රාම සතියේ පශු සම්පත් දිනය අදට යෙදී තිබිණි.

රට තුළ ගුණාත්මක කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් දේශීය කිරි ගොවියා සවිබල ගැන්වීම අරමුණු කොට වගා සංග‍්‍රාම සතියේ පශු සම්පත් දින වැඩසටහන් පෙළගැසී තිබුණු අතර පශු සම්පත් දින ප‍්‍රධාන උත්සවය අද (08) පේරාදෙණිය පැළෑටි හා ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

පශු සම්පත් ක්ෂේත‍්‍රයේ නූතන දැනුම කිරි ගොවීන් වෙත ලබාදීමේ අරමුණින් සංවිධානය කළ පශු සම්පත් ප‍්‍රදර්ශනයක් ද පේරාදෙණිය පැළෑටි හා ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී සංවිධානය කොට තිබූ අතර පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ ප‍්‍රදර්ශන කුටි වෙතින් විශේෂ වට්ටම් සහිතව ගොවිපළ උපකරණ ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ද මෙහිදී කිරි ගොවීන් වෙත ලබා දී තිබුණි.

ගව නිවාස වැඩිදියුණු කිරීම, අභිජනන ගොවිපළ සංවර්ධනය, සුළු පරිමාණ ගොවිපළ සංවර්ධන සහ කිරිගව පාලනය ප‍්‍රචලිත කිරීම යන ව්‍යාපෘති යටතේ ප‍්‍රතිලාභී ගොවි මහතුන් තුන්සිය විසි දෙදෙනෙකු සඳහා මූල්‍යාධාර බෙදාදීම ද මෙහිදී සිදුවිය.

මීට අමතරව කිරි පට්ටි සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ගොවීන් 80 දෙනෙකු වෙත රු. 60,000 බැගින් ද ගව ආහාර සුරක්ෂිත කිරීම අරමුණු කොට සයිලේජ් නිපදවීම ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් ගොවීන් දස දෙනෙකුට රු. 100,000 බැගින් ද මිල්කෝ කිරි ගොවි සමාජවල සාමාජිකයින් වෙත සමාජ ආරක්ෂණ ප‍්‍රතිලාභ බෙදාදීම ද මෙහිදී සිදුවිය.

ඒ අනුව පශු සම්පත් දින වැඩසටහන යටතේ දේශීය කිරි ගොවීන් වෙත කිරි නිෂ්පාදනය ප‍්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් ලබාදුන් සමස්ත මූල්‍යාධාර ප‍්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 79 කට අධික විය.

ජාතික වගා සංග‍්‍රාම සතියේ පශු සම්පත් දින ප‍්‍රධාන උත්සවය ඇතුළු වැඩසටහන්වලට මධ්‍යම පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක ඇතුළු පළාත් සභාවේ මැති ඇමතිවරු ද ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ සහ අනුබද්ධ ආයතනවල නිලධාරීන් ද ඇතුළුව විශාල පිරිසක් එක් විය.

Share This Post

NEW