ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නව ආසන සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු පත් කෙරේ 

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නව ආසන සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු පත් කෙරේ 

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහා පත් කෙරුණු නව ආසන සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු පිරිසක් අද (11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති, ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.

ඒ අනුව
කැස්බෑව ආසන සංවිධායක ලෙස ජීවන් කුමාරතුංග මහතා ද,
ගම්පහ ජාඇල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ සංවිධායක ලෙස නාමල් සුරංග මහතා ද
මීගමුව ආසන සම සංවිධායක ලෙස ලලිත් ටෙන්සිල් මහතා ද
හොරණ ආසන සංවිධායක ලෙස රවින්ද්‍ර ශ්‍රී සුරංග මහතා ද
බේරුවල ආසන සංවිධායක ලෙස සුගත් මතුගමගේ මහතා ද
කළුතර දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරයෙකු ලෙස, සාලිය ගුණසිංහ මහතා ද,
මහනුවර පාතදුම්බර ආසන සම සංවිධායක ලෙස එච්.ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර මහතා ද
උඩුදුම්බර ආසන සම සංවිධායක ලෙස අනුරුද්ධ පාලිත බණ්ඩාර මහතා ද,
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරයෙකු ලෙස කණිෂ්ඨ අවිනාශ් රත්නසේකර මහතා ද,
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ වේරුගල් බලප්‍රදේශය භාර සංවිධායක ලෙස කනගසුරියම් උදය කුමාර් මහතා ද,
මූතුර් ආසන සම සංවිධායක ලෙස එස්.එම්. සුබියන් මහතා ද,
මුතුර් ප්‍රාදේශය බලප්‍රදේශ භාර සංවිධායක ලෙස ඒ.ආර්. ඉඩ්රිස් මහතා ද,
කින්නියා ප්‍රාදේශීය බලප්‍රදේශ භාර සංවිධායක එම්.එච්.එම්. රාසික් මහතා ද,
කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය බලප්‍රදේශ සංවිධායක ලෙස එන්. සුනිල් රාසික් මහතා ද,
ත්‍රිකුණාමලය කප්පල්තුරේ ප්‍රාදේශීය බලප්‍රදේශ භාර සංවිධායක ලෙස අලගු ධර්මරාජන් මහතා ද,
ත්‍රිකුණාමලය නගර සභා බලප්‍රදේශ දමිළ ජනප්‍රදේශ සංවිධායක ලෙස කාලි රාජා ක්‍රිෂ්ණරාජා මහතා ද
තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය බලප්‍රදේශ සංවිධායක ආර්. කලිපුල්ලා මහතා ද
ජනාධිපතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ආසන සංවිධායක සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධූරයන් යථාවත් කරමින් පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ද අද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර, මහින්ද අමරවීර, ලසන්ත අලගියවන්න යන මහත්වරුන් ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Share This Post

NEW