ශ්‍රී ලංකාව සහ පිලිපීනය අතර නව අවබෝධතා ගිවිසුම් 05 කට අත්සන් තැබේ 

ශ්‍රී ලංකාව සහ පිලිපීනය අතර නව අවබෝධතා ගිවිසුම් 05 කට  අත්සන් තැබේ 

පිලිපීනයේ රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ පිලිපීන ජනාධිපති රොඩ්රිගෝ ඩියුටර්ට් Rodrigo Duterte මැතිතුමා අතර නිල හමුව අද පස්වරුවේ එරට ජනාධිපති මන්දිරයේ දී පැවැත්වුණු අතර ඉන් අනතුරුව රාජ්‍ය නායකයන් ඉදිරියේ මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබීම සිදු විය.

පළමුව අත්සන් තැබුණේ දෙරට අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමට යි. පිලිපීන රජය වෙනුවෙන් එරට ජාතික ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් Delfin N. Lorenzana මහතා ඊට අත්සන් තැබු අතර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවේ ය.

ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව සහ පිලිපීනය අතර සංචාරක සහයෝගීතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම පිළිබඳ නව අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබිණි. ඊට පිලිපීන රජය වෙනුවෙන් පිලිපීන සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් Bernadette Romulo puyat මහතා අත්සන් තැබූ අතර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා අත්සන් තැබුවේ ය.

දෙරට අතර කෘෂිකාර්මික සහයෝගීතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම පිළිබඳ නව අවබෝධතා ගිවිසුමකට ද අත්සන් තැබිණි. ඊට ද ශ්‍රී ලංක රජය වෙනුවෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා අත්සන් තැබූ අතර, පිලිපීන රජය වෙනුවෙන් එරට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ලේකම් Waldo  Carpro මහතා අත්සන් තැබීය.

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන හා ගොවි ජන සේවා අමාත්‍යවරයා ලෙස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා 2008 වසරේ දී පිලපීනයේ කළ සංචාරයේ දී එවකට පිලිපීනයේ කෘෂිකර්ම ලේකම්වරයා සමග පවත්වන ලද සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අද ජනාධිපතිවරයා ලෙස එතුමා ඉදිරියේ දී මෙම ගිවිසුමට එළැඹීම විශේෂත්වයකි.

ඉන් අනතුරුව අත්සන් තැබුණේ දෙරට අතර අධ්‍යාපන සහයෝගීතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම පිළිබඳ නව අවබෝධතා ගිවිසුමට යි. ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් පිලිපීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අරුණි රණරාජා මහත්මිය ඊට අත්සන් තැබූ අතර පිලිපීන රජය වෙනුවෙන් එරට උසස් අධ්‍යාපන කොමිසමේ මහාචාර්ය E.De Vera මහතා අත්සන් තැබීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව සහ පිලිපීනයේ ලොස් බානෝස් විශ්වවිද්‍යාලය අතර කෘෂිකර්ම තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය පිළිබඳව අවබෝධතා ගිවිසුමකට ද අත්සන් තැබිණි. ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ පද්ධතියේ විද්‍යාඥයන්ට පශ්චාත් උපාධි පාඨාමාලා සඳහා අවස්ථාව උදාකර දීම එහි අරමුණයි. පිලිපීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනි අරුණි රණරාජා මහත්මිය හා ලොස් බානොස් විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ආචාර්ය Fernando C. Sanchez මහතා ඊට අත්සන් තබන ලදී.

Share This Post

NEW