ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කිරීමට ජනපති එක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කිරීමට ජනපති එක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කෙරුණු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කිරීම නිමිත්තෙන් සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් ඊයේ රැය පහන්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

පිරිත් දේශනය ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ද එක් විය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කළ ජනාධිපතිතුමා එහි විශේෂ අමුත්තන්ගේ පොතේ සමරු සටහනක් ද තැබිය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර, කුමාර වෙල්ගම, ඩග්ලස් දේවානන්ද යන මහත්වරුන් ඇතු`ථ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෝ රැසක් මීට එක්ව සිටියහ.

Share This Post

NEW