පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයට ජනපති හෙට අනුරාධපුරයේ දී එක්වෙයි

පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයට ජනපති හෙට අනුරාධපුරයේ දී එක්වෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයට හෙට (ජූලි 03) අනුරාධපුරයේදී එක්වෙයි. මහ මැතිවරණයට තරග කරන පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින්ගේ ජයග්‍රහණය සහතික කරනු පිණිස ජනාධිපතිතුමා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජන හමු කිහිපයකට සහභාගී වෙයි.

ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් හෙට දවස පුරා දිස්ත්‍රික්කය තුළ සංවිධාන කර ඇති ජනහමු මෙසේය.

 

අනු අං. වේලාව ස්ථානය සංවිධායක
01. පෙ.. 10.00 –
පෙ.ව.
11.15
තම්මැන්නාව නිදහස් උයන, තලාව (ඊරියගම වැව අසළ) අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා
02. පෙ.. 11.15 –
.. 12.00
කලා වැව වැව් තාවුල්ල අසළ
(
ඉහළ ගම හන්දිය දක්වා යන මාර්ගය)
හිටපු අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා
03. .. 12.00 –
.. 12.55
කැකිරාව නගරයට ආසන්න කුඹුක් සෙවණ ඉඩම
(
යාපනය නුවර මාර්ගය)
වීරසේන ගමගේ මහතා
04. .. 12.55 –
ප.ව.
01.25
ගල්කුලම මන්සන්ධියේ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට
(
නුවර මාර්ගයේ කි.මි. 121 කණුව)
ටී.එම්.ආර්. සිරිපාල මහතා
05. .. 02.50 – ප.ව. 03.40 කහටගස්දිගිලිය තානායම (ලංකා බැංකුව ඉදිරිපිට)
(
ත්‍රිකුණාමලය අනුරාධපුර මාර්ගය)
හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වීරකුමාර දිසානායක මහතා
06. .. 03.40 – ප.ව. 04.35 හොරොව්පොතාන සෙනසුරාදා පොළ භූමිය
(
ත්‍රිකුණාමල අනුරාධපුර මාර්ගය)
එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා
07. .. 04.35 – ප.ව. 05.20 කැබිතිගොල්ලෑව නාගරික උද්‍යානය අසල
(
මැදවච්චිය කැබිතිගොල්ලෑව මාර්ගය)
හිටපු අමාත්‍ය තිස්ස කරලියද්ද මහතා
08. .. 05.20 – ප.ව. 06.05 සේනානායක ළමා උද්‍යානය, මැදවච්චිය
(
මැදවච්චිය කැබිතිගොල්ලෑව මාර්ගය)
එච්. නන්දසේන  මහතා

 

09. .. 06.05 – ප.ව. 06.30 තොලුවිල පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතය
(
පුත්තලම අනුරාධපුරය ත්‍රිකුණාමලය පාර)
සරත් කුමාරසිරි  මහතා
10. .. 06.30 – ප.ව. 07.05 අනුරාධපුර රෝහල පාර, බැංකු හන්දිය
(
හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, අනුරාධපුරය)
මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන  මහතා
11. .. 07.05 – ප.ව. 07.30 කඩ 50, වාහන නැවතුම (බණ්ඩාරනායක මාවත, අනුරාධපුරය) උද්දික ප්‍රේමරත්න  මහතා
12. .. 07.30 – ප.ව. 08.00 කූඹිච්චන්කුලම වැව අසළ පොළට යාබද ඉඩම (අනුරාධපුරය) හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ  මහතා

Share This Post