පොදුජන පෙරමුණේ ජය සහතික කරනු පිණිස ජනපති හෙට (10) මාතලේ

පොදුජන පෙරමුණේ ජය සහතික කරනු පිණිස ජනපති හෙට (10) මාතලේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කරමින් හෙට (ජූලි 10) මාතලේට යයි. මහ මැතිවරණයට තරග කරන පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින්ගේ ජයග්‍රහණය සහතික කරනු පිණිස ජනාධිපතිතුමා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජන හමු කිහිපයකට ද සහභාගී වෙයි.

ජනාධිපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් හෙට (10) දවස පුරා දිස්ත්‍රික්කය තුළ සංවිධාන කර ඇති ජනහමු මෙසේය.

 

අනු අං. වේලාව ස්ථානය / විස්තරය සංවිධායක
01. පෙ.. 09.30 ගලේවෙල මහජන ක්‍රීඩාංගණය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා
02. පෙ.ව. 09.35 –

පෙ.. 09.55

ගලේවෙල ළමා උද්‍යානය
(ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව අසල)
ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා
03. පෙ.ව. 10.30

පෙ.. 10.50

දඹුල්ල සති වෙළෙඳපොළ භූමිය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා
04. පෙ.ව. 11.50

.. 12.10

බස්නැවතුම්පළ අසල පොදු වෙළඳපොළ ඉදිරිපිට භූමිය තිලක් බණ්ඩාර මහතා

 

05. ප.ව. 02.20  –

.. 02.40

නාවුල CTC ඉඩම ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා
06. ප.ව. 03.20 –

.. 03.40

අපේ බොජුන් අවන්හල අසල
(තොටගමුව, පලාපත්වල)
නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ මහතා
07. ප.ව. 04.05 –

.. 04.25

අඹන්ගඟ, මැටිහක්ක මහජන ක්‍රීඩාංගණය සමන් විජේනායක මහතා
08. ප.ව. 04.50 –

.. 05.10

මාතලේ ළමා උද්‍යානය (කීල්ස් වෙළඳසැල ඉදිරිපිට) රෝහණ දිසානායක මහතා
09. ප.ව. 05.30 –

.. 05.50

උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභා රථගාල සමන්ත ධර්මසේන මහතා

Share This Post