පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහලේකම් පැට්රීෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් ජනපති හමුවෙයි

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහලේකම් පැට්රීෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් ජනපති හමුවෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩලයේ 73 වන සැසිවාරයට සහභාගීවීම සඳහා නිව්යෝර්ක් නුවරට ගිය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහලේකම් පැට්රීෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් මහත්මිය අතර හමුව ඊයේ (28) පස්වරුවේ සිදු විය.

නිව්යෝර්ක් නුවර ජනාධිපතිතුමා නවාතැන්ගෙන සිටින හෝටලය වෙත පැමිණි මහලේකම්වරිය ජනාධිපතිතුමා හමු වූවාය.

Share This Post

NEW