රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉල්ලා අස් වූ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මොහෙමඩ් කාසිම් මොහොමඩ් ෆයිසාල් සහ අලි සහීර් මවුලානා සෙයිඩ් යන මහත්වරුන් අද (23) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ නැවත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයන්හි දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව

මොහොමඩ් කාසිම් මොහොමඩ් ෆයිසාල් මහතා සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්,

අලි සහීර් මවුලානා සෙයිඩ් මහතා, ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

Share This Post

NEW