එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් ජනපති හමු වෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් ජනපති හමු වෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩලයේ 73 වන සැසිවාරයට සහභාගීවීම සදහා නිව්යෝර්ක් නුවරට ගිය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් මහතා අතර හමුව ඊයේ (28) පස්වරුවේ නිව්යෝර්ක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

එම කාර්යාලය වෙත ගිය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මහලේකම්වරයා විසින් ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලැබීය.

Share This Post

NEW