සමෘද්ධිමත් සහ විනයගරුක රටක් පිළිබද සමස්ථ ජනතාව අද අපේක්ෂා දල්වාගෙන සිටින බව අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නායක ස්වාමින් වහන්සේ පවසති

සමෘද්ධිමත් සහ විනයගරුක රටක් පිළිබද සමස්ථ ජනතාව අද අපේක්ෂා දල්වාගෙන සිටින බව අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නායක ස්වාමින් වහන්සේ පවසති

Sorry, this entry is only available in සිංහල and தமிழ். For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Share This Post