සියලුම මගී ගුවන් යානා සහ නෞකා දිවයිනට පැමිණීම තහනම් කෙරේ

සියලුම මගී ගුවන් යානා සහ නෞකා දිවයිනට පැමිණීම  තහනම් කෙරේ

කොරෝනා වෛරසය පිට රට සිට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීම නතර කරනු පිණිස සියලුම මගී ගුවන් යානා සහ මගී නෞකා රට තුළට පැමිණීම රජය විසින් තහනම් කර ඇත.

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම නිසා රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සාමාන්‍ය අතට හැරෙන තුරු කවර හේතුවක් නිසා හෝ මේ තීරණය ලිහිල් කළ නොහැකි බව රජය කියා සිටී.

Share This Post