නව ලේකම්වරු තිදෙනෙක්

නව ලේකම්වරු තිදෙනෙක්

නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (19) දින පෙරවරුවේ නව ලේකම්වරු තිදෙනෙක් පත්කරන ලදි.

ජනාධිපති ලේකම් ලෙස ආචාර්ය පී.බී.ජයසුන්දර ද ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න ද මෙලෙස පත් කෙරුණි.

තවද හිටපු මහ බැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති එස්.ආර්.ආටිගල මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් ලෙස ද පත් කෙරුණි.

Share This Post