ஆறு புதிய ஆளுநர்கள் பதவியேற்பு

ஆறு புதிய ஆளுநர்கள் பதவியேற்பு

ஆறு புதிய ஆளுநர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களின் முன்னிலையில் இன்று (21) பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு

  1. ராஜா கொல்லுரே –       ஊவா மாகாண ஆளுநர்

  2. சீதா அரம்பேபொல –       மேல் மாகாண ஆளுநர்

  3. ஏ.ஜே.எம்.முஸம்மில் –       வடமேல் மாகாண ஆளுநர்

  4. லலித் யு.கமகே         –       மத்திய மாகாண ஆளுநர்

  5. வில்லி கமகே         –       தென் மாகாண ஆளுநர்

  6. டிகிரி கொப்பேகடுவ –       சபரகமுவ மாகாண ஆளுநர்

 

 

Share This Post